Stichting Inaya Zorg

Inaya Zorg is een jonge en ondernemende organisatie. Zij is in 2012 gestart door Karima Choukri, omdat zij het isolement van migranten kinderen en vrouwen in de wijk Kanaleneiland met een Licht Verstande- lijke Beperking (LVB) en/of Geestelijke Gezondheidsproblemen wilde doorbreken. Deze wijkbewoners maken niet tot nauwelijks gebruik van bestaande zorg- en welzijn voorzieningen in de wijk.

In vijf jaar tijd komen er wekelijks circa 300 Utrechters met een migratie- of vluchtelingenachtergrond in de wijken Overvecht en Kanaleneiland bij Inaya Zorg en maken actief gebruik van haar activiteiten. Dit zijn mannen, vrouwen, jongens, meiden en kinderen.

Activiteiten

Samen met de deelnemers ontwikkelen we de groepsactiviteiten. De activiteiten zijn ‘voor en door’ de deelnemers. Vanaf 1 januari 2017 zijn we de eerste organisatie die voor de Jeugd, Sociale Prestatie mo- gen zijn. Dit betekent dat voor de groepsactiviteiten Jeugd geen indicatie van de buurtteams meer nodig is. Daarnaast zijn we actief in de arbeidsmatige activering en bieden individuele coaching en ondersteun- ing bij hulpvragen.

Onze missie

Voor LVB’ers is vertrouwdheid, bekendheid en levenservaring met hun leefwereld essentieel. Inaya Zorg is een Utrechtse zorgorganisatie op Islamitische grondslag en verstaat deze leefwereld van binnenuit.

Dit zorgt voor rust en vertrouwen bij de familie en creëert een veilige omgeving waarin de deelnemers zich kunnen ontwikkelen en empoweren. Samen met de deelnemers bouwen we aan een community waaruit zij de wereld durven te ontdekken en te verbreden.

Wij zijn blij wanneer iedereen meedoet! Het trots zijn we als mensen vrijwilligerswerk of (gesubsidideerd) werk vinden. Het gaat ons om de unieke kracht van mensen en niet de beperking.

Samen en de dialoog

‘Samen’ en ‘de dialoog’ zijn bij ons een sleutelwoorden. ‘Samen’ en ‘in gesprek’ met:

De deelnemers en hun familie;
De gemeente Utrecht;
Ketenpartners zoals bv. Abrona, STUT en Krachtstation.

Ten slotte

We doen ons werk met veel plezier! We hebben een hecht team van gedreven professionals, enthousi- aste stagiaires en betrokken vrijwilligers. Meer weten over Inaya Zorg? Neem contact op met mw. J.I.M. Koomans (06-504 16 651, jungim@inayazorg.nl)